השרות

המחיר כולל מע"מ

הוצאת נתוני מסלקה פנסיונית 50 ₪
מתן הלוואה 250 ₪
פתיחת תוכנית קרן פנסיה 300 ₪
פדיון פוליסה 350 ₪
פגישת ייעוץ פנסיוני 500 ₪
טיפול תביעת צד ג', בפוליסות צד ג' 300 ₪