"השגרירים" שלכם בעולם הביטוח

אשר פישמן - ביטוחים, הוקמה בשנת 1994 ומאז מלווה בנאמנות ובמיומנות את לקוחותיה בכל רחבי הארץ. לצוות הסוכנות ניסיון רב בשירות הקהילה, הנשען על הבנה ורגישות כלפי אורח חייה הייחודי. הסוכנות, בכללותה, רואה עצמה כשגרירה של לקוחותיה בעולם הביטוח והפיננסים, ועל כן מחויבת לטיפול בצורכיהם עד תום. הדאגה לפרט וההגנה על זכויותיו הבסיסיות, בריאותו ועתידו, הם הבסיס והתשתית לעבודת הסוכנות מידי יום.

משולחנו של סוכן

ביטוח בריאות - עכשיו יותר מתמיד

 
 
לכל המאמרים