רשת ביטחון מקצועית

כל בעל מקצוע או נושא במשרה בכירה לוקחים מידי יום החלטות מקצועיות הכרחיות. לצד הפעילות המקצועית השוטפת קיימים סיכונים שונים היכולים לפגוע בחברה, בעסק, במוצר ובכוח האדם. כדי לסייע בהתמודדות עם מצבים אלה ולהעניק כיסוי כלכלי להוצאות אפשריות מומלץ לקחת אחריות ולרכוש ביטוח מתאים.
 
 
ביטוח אחריות מקצועית
תוך כדי עבודה שוטפת של בעל מקצוע עשויות לקרות תקלות או תאונות. כדי לממן מצבי תביעה בגין רשלנות מקצועית, תאונות או פגיעה בציבור הלקוחות, כדאי לרכוש כיסוי מתאים באמצעות ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית מציע בחירה בסעיפי כיסוי שונים המתאימים לכל בית עסק או בעל מקצועי לפי אופיו וצרכיו. קיימת אפשרות להרחבת טווח הכיסוי ולהכללת כיסויים נוספים כנגד דיבה, פגיעה בשם המקצועי, חבות מוצר ועוד.
 
 
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
לנושאי משרה בכירים בחברות ולחברי דירקטוריון חשיפה גבוהה לסיכונים משפטיים ופיננסיים. עבודתם השוטפת כוללת בדרך כלל קבלת החלטות אופרטיביות בעלות השפעה רחבה על פעילות החברה, הפיננסית והעסקית. בין אם זו החברה המעסיקה שאינה מרוצה מהתנהלות נושא המשרה, בעלי המניות או ציבור הלקוחות הטוען לרשלנות או להטעיה.

כדי שדירקטורים ובעלי משרות יוכלו לפעול בחופשיות ובמקצועיות בתוך תחום עיסוקם, מבלי לחשוש מתביעות משפטיות או מסיכונים אחרים, מומלץ להם לרכוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המציע כיסוי הולם לכל תרחיש אפשרי.
 
 
ביטוחי חבויות - אשר פישמן - ביטוחים
אשר פישמן יתאים לכל בעל מקצועי ונושא משרה בכירה ביטוח מתאים ומהימן. אשר יאפיין את צורכי כל לקוח ויידע לייעץ לו בקשר לסעיפי הכיסוי המתאימים לתחום עיסוקו. האחריות שלנו היא להגן על האחריות שלכם.